Sammenlign felgstørrelse

Med kalkulatoren til høyre kan du beregne sporvidde og innpress, og samtidig se hvor mye indre og ytre felgkant endres ved bytte av felg.

1 Original felg
2 Ny felg
Beregn innpress
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

Beregn innpress og sporvidde

Skal du bytte felg er det viktig å følge krav fra Statens Vegvesen slik at du kan godkjenne endringer gjort og vite at bilen overholder kvalitetskrav som gjør at bilen er sikker på veien. Det er krav til at sporvidden kan endres mindre eller lik 15 mm uten å godkjennes hos Statens Vegvesen. Dersom du endrer sporvidden mer enn 15 mm må kjøretøyet fremstilles for kontroll hos Statens Vegvesen.

Med kalkulatoren øverst kan du beregne sporvidde og innpress, og samtidig se hvor mye indre og ytre felgkant endres ved bytte av felg. Ved bytte av felg er det viktig at alle kravene overholdes, og endres sporvidden med mer enn 15 mm kan kjøretøyet bli trafikkfarlig. Derfor er det krav om å overholde visse kriterier ved bytte av felg.

Hva er innpress og sporvidde

Innpress er avstanden mellom felgsenteret og hjulnavet. Innpress oppgis i millimeter (mm), og du kan finne innpress uttrykt som forkortelsen ET. ET er en tysk forkortelse og står for det tyske order "Einpresstiefe". Endring av innpress påvirker belastning på hjulopphenget og hjulgeometrien, og det er kun tillatt å endre innpresset 7,5 mm per side.

Sporvidde er avstanden mellom senteret på dekkene som er på samme aksel. På flere biler vil sporvidden være noe lavere bak enn foran for å skape stabilitet fordelt på akslene. Sporvidden kan maksimum endres 15 mm på et hjulpar.

Statens Vegvesen og krav til sporvidde

"Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)", også kalt "Kjøretøyforskriften", omhandler store deler av tekniske krav Statens Vegvesen forholder seg til når du skal endre eller konfigurere noe på bilen som må godkjennes. I denne forskriften er det et krav til innpress og sporvidde som Statens Vegvesen ser på når du skal bytte felg.

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr, § 13-1, pkt 6.2 (utdrag)

"Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm – dvs. at felgenes innpresning endres mer enn 7,5 mm – skal kjøretøyet fremstilles for regionvegkontoret for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Regionvegkontoret gjør anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning etter § 3-4."