Rulleomkretskalkulator

Rulleomkrets på dekket ditt sier hvor langt dekket ruller på en rotasjon. Her kan du beregne rulleomkrets.

1 Original dimensjon
2 Ny dimensjon
Beregn rulleomkrets
0 %
0 cm

Beregn rulleomkrets

Rulleomkrets på dekket ditt sier hvor langt dekket ruller på en rotasjon. I henhold til Statens Vegvesen kan avviket i rulleomkrets være +/-5% sammenlignet med standard dekkdimensjon som står oppgitt i vognkortet, og det er viktig å være klar over dette slik at dine nye dekk kan godkjennes av Statens Vegvesen. Bruk vår rulleomkretskalkulator for å beregne hvilke dekk din bil kan ha og godkjennes med.

Her kan du beregne rulleomkretsen på eksisterende og nye dekk for å finne riktig dekkdimensjon til din bil. Du kan sammenligne ulike dekkdimensjoner og se hva forskjellen i rulleomkrets blir. Klikk "Beregn" når du har tastet inn informasjonen om dekkene for å se diameter, rulleomkrets og rulleomkretsdiameter. Maksimum tillatt rulleomkrets avvik vises under "Differanse rulleomkrets (%)" og markeres grønt dersom det er opptil tillatt avvik, mens den blir rød dersom du har et avvik i rulleomkrets på over 5%.

Hva betyr dekkdimensjon på ditt dekk?

I dette eksempelet viser vi deg hvordan vi kan forstå dekk 1 i tabellen helt nederst bedre. "225/40 R18" er hele dekkinformasjonen, og inneholder det vi trenger for å beregne diameter, rulleomkrets og avvik.

225/40 R18

225: Det første tallet er dekkets bredde, og oppgis i millimeter (mm), og i dette tilfellet er dekkets bredde 225mm.

40: Det neste tallet er dekkets profil og denne oppgis i prosent (%), og i dette tilfellet er høyden på kanten av dekket fra felgen og utover 40% av dekkbredden og dette kalles dekkets profil. Her er dekkets profil 90mm.

R18: Det siste tallet (uten R) er felgens diameter i tommer ("), og i dette tilfellet er felgen 18".

DekkDekkets breddeDekkets høyde/profilFelgens diameter
225/40 R18225 mm40% / 90 mm18"
285/35 R20285 mm35% / 115,5 mm20"
195/65 R15195 mm65% / 126,75 mm15"
205/55 R16205 mm55% / 112,75 mm16"

Tabellen over: Tabellen over viser noen forskjellige dekkspesifikasjoner og hvordan de kan tolkes.

Hvorfor er dekkdimensjonen og rulleomkrets så viktig?

Dekkdimensjonen gir oss informasjon om dekkets bredde, høyde og felgens diameter. For hver rotasjon dekket gjør beveger bilen seg en viss lengde. Denne lengden avgjør hva speedometeret og farten på bilen blir. Dersom vi bytter til et større dekk med større dekkdimensjon, vil dekket nå lenger på samme rotasjon enn det vårt originale dekk gjorde. Dermed vil det bli et avvik i hastighet og det speedometeret viser. Statens Vegvesen har tillatt en maksimum endring i rulleomkretsen og følgelig dekkdimensjonen på bilen vår slik at det blir minst feil på hastigheten.

Statens Vegvesen sier at en kan ha +/- 5% forskjell i rulleomkretsen på de nye dekkenes dimensjon kontra originale dekkdimensjoner. Derfor er det lurt å bruke en rulleomkretskalkulator som regner på hva dekkenes originale rulleomkrets er og hva de nye dekkenes rulleomkrets blir. Derretter måles forskjellen i rulleomkrets, og du finner ut om dine nye dekk passer din bil sammenlignet med dine originale dekkdimensjoner som står oppført i vognkortet.

Kilde til forskriften Statens Vegvesen bruker ved godkjenning

"Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)", eller bare "Kjøretøyforskriften", omhandler store deler av tekniske krav Statens Vegvesen forholder seg til. I denne forskriften er det et krav til rulleomkretsen som kan godkjennes av Statens Vegvesen dersom du skulle bytte dekk eller felg.

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr, § 13-1, pkt 6.1 (utdrag)

Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:

c) Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor ± 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.

Kilde: Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr. Hentet fra: https://lovdata.no/forskrift/1994-10-04-918/§13-1